ศิษย์เก่า SC39

ชาลินี เค้าฉิม (บิว)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
i.am.bui@hotmail.com

ทสพล แม้นเขียน (ต๋อง)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
tong_Aftershock_01@hotmail.com

ทัตพล ศิริประภารัตน (นัท)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
nut.18@hotmail.com

ธนพร สุมาลย์โรจน์ (เนย)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
noei_tsm@hotmail.com

นริศรา เค้าฉิม (โบ)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
bpk.bo@hotmail.com

พิชชาพร เอกดำรงกิจ (นุ่น)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
minoru_noon@hotmail.com

วรพันธ์ หอมสมบูรณ์ (โบธ)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
Both_19-WHB@hotmail.com

ปวีณา พัฒนศิริ (ปูน)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(ชีววิทยา)
Pn_sci@hotmail.comm

สุนิษา ชายเชิด (แอน)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
archii_ann@msn.com

สุวรรณวุฒิ พรพรหมศิริกุล (เอ็ม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
suwannawut_m@hotmail.com

ฐิติวัชร์ ตันยาลักษณ์ (พี)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
gwblack_devil19@hotmail.com

นัฐวุฒิ บัวศรี

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
rezaros.fire@gmail.com

เวธิกา สมจิต (เว)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
first_ve@hotmail.com

ณัฐวัฒน์ พันธุ์ชาติ (นอร์ทสตาร์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
nos_nos_555@hotmail.com

Curriculum Vitae [CV]
ปรมาพร รักษาศักดิ์ชัย (อัฟ)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 24
วท.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง
ero_molto_felice@hotmail.com

จิระพงศ์ เหลืองชัยพร (จิ)

นักศึกษาโครงการทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
N/A

ธนพล เจริญวงษ์ไพบูลย์ (น๊อต)

นักศึกษาโครงการทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
not_sc@hotmail.com

นิธินันท์ ศรีรวีโรจน์ (นุ้ย)

นักศึกษาโครงการทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง
candy_oop20@hotmail.com

พรรณพนัช เทศัชบุตร (ออม)

นักศึกษาโครงการทุนเรียนดีฯ
วท.บ.(เคมี)
maikwai_aom@hotmail.com