นักศึกษาชั้นปีที่ 2

เบญจเสฏฐ์ ผ่องสวัสดิ์ (เบนโข)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34
Benjo290@gmail.com

อัชฌา สุดใจ (ตังค์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34
autcha222@gmail.com

ช่อชบา หุ้นเอี่ยม (มิ้ม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34
huneim_c@silpakorn.edu

มนธิชา อนุนาค (แพท)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34
anunak_m@silpakorn.edu

กันติชา จูธารี (มะเหม๋)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34
mongkanticha@gmail.com

กานต์พิชชา ยงรัตนา (เณเณ่)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34
noomnimteddy@gmail.com

จ.พงศพัฒน์ชนก ชนก (จอ)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34
sansab278@gmail.com

พิมพ์มาดา นิธิพงศ์วโรดม (วัน)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34
pimmada012@gmail.com

พิมพ์ปวีณ์ จันดาหงษ์ (หนึ่ง)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34
pimphaveenung@gmail.com

พัทธนันท์ ลัดดาวัลย์ (เบล)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34 (เพิ่มเติม)
Laddawan_p@silpakorn.edu

วราลี ชูวงษ์ (วิว)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34 (เพิ่มเติม)
Choowong_w@silpakorn.edu

กัลยารัตน์ รักพงษ์ (อ๋อม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34 (เพิ่มเติม)
rakpong_k2@silpakorn.edu

ชญาดา ส่านทอง (แบม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34 (เพิ่มเติม)
sarnthong_c@silpakorn.edu

พศิน กิรติพงษ์วุฒิ (เบิร์ด)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 34 (เพิ่มเติม)
kiratipongwut_p@silpakorn.edu​