นักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณนาถ เสียงเสนาะ (อาร์ม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32
siangsano_k@silpakorn.edu

อริสา ไหลสุพรรณวงค์ (แบม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32
laisupannawong_a@silpakorn.edu

กษมล พรหมสมบัติ (ปลายฟ้า)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32
phomsombut_k@silpakorn.edu

ภัทรพล ศรีไชย (ภูมิ)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32
srichai_p3@silpakorn.edu

ชวิศ ศักกะวัฒนา (ฟาโรห์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32
sakkawattana_c@silpakorn.edu

ณัฐธิดา อินทร์พรหม (มายด์)

นักศึกษาโครง วมว.
inprom_n@silpakorn.edu

ณัฐพงศ์ ขจิตเมธี (นัท)

นักศึกษาโครงการ วมว.
khajatmatee_n@silpakorn.edu

ภูมิพัฒน์ ทำดี (ภู)

นักศึกษาโครงการ วมว.
tamdee_p@silpakorn.edu

คณธัช ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ (อิคคิว)

นักศึกษาโครงการ วมว.
tangpattana_k@silpakron.edu

จุฑารัตน์ ธรรมสุนทร (เจล)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32 (เพิ่มเติม)
thummasoontorn_c@silpakorn.edu

ชมพูนุช รวมสิน (มายด์)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32 (เพิ่มเติม)
ruamsin_c@silpakorn.edu

ปุณรดา ธาดาตันติโชค (ผักกาด)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32 (เพิ่มเติม)
thadatontichok_p@silpakorn.edu

กรประภา โชติศิริคุณวัฒน์

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32 (ทดแทน)
chotsirikunnawat_k@silpakorn.edu

ปรีณาภา แสงอรุณ

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32 (ทดแทน)
saengaroon_p@silpakorn.edu

กัณฐิกา นพคุณ

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32 (ทดแทน)
kantika2122@gmail.com

หทัยชนก ยิ้มปรีดา (ส้ม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32 (ทดแทน)-64
hathaichanok2106@gmail.com

พลอยปภัส ลภัสเกียรติสุกุล (แพร)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32 (ทดแทน)-64
prae43@hotmail.com

ปุณยวีร์ เลิศศิริรุจน์ (บีบี)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32 (ทดแทน)-64
lertsirirut_p@silpakorn.edu

อุดมพรรณ​ นาคศรีโพด (มุข)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 32 (ทดแทน)-64
NACKSRIPHOD_U@silpakorn.edu​