นักศึกษาชั้นปีที่ 3

กิตติยา ธาระหาญ (ออม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 33
tharahan_k@silpakorn.edu

ชุติพัลภ์ เจริญสุข (ชุน)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 33
chareonsuk_c2@silpakorn.edu

ภูรินท์ จงพัฒนสมบัติ (เปรม)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 33
jongphatanasomb_p@silpakorn.edu

รวีวรรณ กิจติยะพงศ์ (ต้นหลิว)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 33
kittiyaphong_r@silpakorn.edu

ศุภกิตติ์ ใจยินดี (อิ๊กคิว)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 33
jaiyindee_s@silpakorn.edu

สรัลวิชญ์ จีนแสร์ (เจ)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 33
Cheensae_s@silpakorn.edu

สิทธิชัย เจริญสุข (โอเว่น)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 33
chareonsuk_s2@silpakorn.edu

อนัญญา ปานชูเชิด (แมงปอ)

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 33
panchuchird_a@silpakorn.edu

สหฤทัย กันอูป

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 33 (เพิ่มเติม)
kanaup_s@silpakorn.edu

พชรพล หุ่นศิลป์

นักศึกษาโครงการพสวท. รุ่นที่ 33 (เพิ่มเติม)
hyunsin161@gmail.com