ผู้ประสานงาน

วิจิตรา บุญเสริม

เจ้าหน้าที่(สสวท.)ดูแลนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี
vboon@ipst.ac.th

นาจระภี ตัณฑกุล

เจ้าหน้าที่(สสวท.)ดูแลนักเรียนทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา
ntunt@ipst.ac.th