ทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย’65

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดประกาศตามลิงค์นี้

กำหนดการ

  • เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2565

https://admission.ipst.ac.th/rg/public

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่าย พสวท. โทร 02 392 4021 ต่อ 2308 – 2310