ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 33

นักศึกษาในโครงการพสวท.ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วม ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 33 ในระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมต่างๆ

  • ฟังบรรยายพิเศษ
  • กิจกรรมฝึกษาทักษะการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  • การแสดงของแต่ละศูนย์
  • และอื่นๆอีกมากมาย