Congratulations 2018

นักศึกษาในโครงการพสวท. และทุนเรียนดีฯ ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรุ่นน้องโครงการทั้งสองร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกกับรุ่นพี่ผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาในโครงการพสวท. และทุนเรียนดีฯ

  • นักศึกษาในโครงการพสวท. จำนวน 15 คน
  • นักศึกษาทุนเรียนดีฯ จำนวน 3 คน

VDO